Sisällön ylläpito

Vihreässä sivupaketissa sisällöt jaotellaan niiden luonteen perusteella neljään pääryhmään. Näiden erot on hyvä tietää. Oikean sisältötyypin valinta on tärkeää, sillä sisältötyyppiä ei kerran luodulle sisällölle voi vaihtaa: sen voi tehdä vain kopioimalla sivun sisällön uudelle sivulle ja poistamalla vanhan. Kiinnitä siis huomiota siihen, millaista sisältöä olet luomassa.

Sisältötyypit ovat:

Artikkelit

Artikkelit ovat jo nimensä mukaisesti sisältötyyppi, jollaisiksi luokitellaan blogitekstit, tiedotteet, ym. tiettyyn ajankohtaan sidonnaiset kirjoitukset. Esimerkiksi ehdokkaana vaaleissa haluat luultavasti kirjoittaa mielipidekirjoituksia tai blogitekstejä, joiden julkaisuun artikkelit -sisältötyyppi on juuri omiaan. Toisaalta yhdistys voi artikkeleita käyttää tiedotteiden tai vaikkapa puheenjohtajan blogin sisältötyyppinä.

Eriaiheisia artikkeleita jaotellaan kokonaisuuksiksi käyttäen kategorioita ja lisäksi artikkeleiden yhteyteen voidaan listata avainsanoja, joiden avulla samaa aihetta käsitteleviä tekstejä – esim. blogitekstejä ja tiedotteita – on helppo löytää.

Media

Media, eli mediakirjasto, on hieman erilaisempi sisältötyyppi. Tämän osion alta kun löytyvät välineet kuvien ja muiden liitetiedostojen hallintaan. Jos olet joskus lisännyt – tai aiot lisätä – sivuillesi kuvan tai vaikka PDF-liitetiedoston, voit käyttää siihen tätä sisältötyyppiä.

Sivut

Sivut ovat artikkelien ohella sivuston tärkeimmistä sisältötyypeistä. Artikkeleista poiketen sivut ovat sopiva sisältötyyppi sellaisille sisällöille, jotka on tarkoitettu pysyviksi, eivätkä ole sidottuja tiettyyn ajankohtaan. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi yhteystiedot, oma henkilöesittely (esim. CV) tai vaikkapa yhdistyksen hallituksen esittely. Myös esim. vaaliohjelmalle sivut ovat oikea sisältötyyppi.

Toisin kuin artikkeleita, sivuja ei voi ryhmitellä kategorioihin eikä niille myöskään voi lisätä avainsanoja. Sen sijaan sivuille voi määritellä hierarkkisen rakenteen. Tällöin esim. yhdistyksen sivuilla päätason sivuna voi olla Kunnallisvaalit 2017, jonka alla alasivuina ovat omina sivuinaan ehdokaslista, vaaliohjelma, jne. Esimerkiksi nämä ohjeet on toteutettu sivuina.

Kommentit

Viimeisenä esiteltävä, mutta eläväisen sivuston kannalta tärkeänä, sisältötyyppinä ovat kommentit. Kommentit ovat nimensä mukaisesti sivun muun sisällön kommentteja, eivätkä omaa erillistä sisältöään. Kommentit ovat sivuston elävyyden kannalta tärkeitä, koska kommenttien avulla sivuillasi vierailevat voivat esimerkiksi kirjoittaa omat mietteensä mielipidekirjoituksestasi, ja toisaalta voit itse edelleen vastata vieraidesi jättämiin kommentteihin.

Linkkejä:

Opas: artikkelit vs. sivut englanniksi / Guide: Posts versus Pages in English

Opas artikkeleista englanniksi / Guide about Posts in English

Opas sivuista englanniksi / Guide about Pages in English

Share This