Ohjeet

Tämä tukisivuston osa sisältää ohjeet Vihreään verkkosivupakettiin.

Ohjeet kattavat peruspaketin tärkeimmät toiminnallisuudet. Ohjeet laajenevat kattamaan suurimman osan toiminnoista ajan kanssa. Vaikka ohjeet ovatkin suunnattu pääsääntöisesti peruspaketin käyttäjille, kattavat ohjeet myös laajan paketin toiminnallisuuksia. Soveltaen ne siis soveltuvat hyvin myös laajalle paketille.

Ohjeet on jaoteltu kokonaisuuksiksi. Mikäli sivupaketti ei ole ennestään tuttu, kannattaa tutustuminen aloittaa ohjeiden ensimmäisestä osasta: sivupaketin esittelystä. Jos sivupaketti ja sen alustana oleva WordPress on jo entuudestaan tuttu, kannattaa tarkistaa ainakin muistilista. Jos olet päivittämässä vanhaa sivupakettia uuteen, kannattaa tutustua päivittämisohjeeseen. Olemme koonneet myös sisällön ylläpito-ohjeen ja sivun, jolle olemme listanneet mahdollisia pulmatilanteita. Myös muiden osioiden silmäily on suotavaa ja hyödyllistä.

Sivupaketti on rakennettu WordPress-alustalle. WordPress on helppokäyttöinen järjestelmä omien verkkosivujen ylläpitoon, mutta hieman opettelua senkin käyttö vaatii. Nämä ohjeet on kirjoitettu tavalliselle käyttäjälle, jolle WordPress ei ole ennestään tuttu. Näissä ohjeissa käsitellään kaikki peruskäytön kannalta tärkeimmät seikat, sekä syvennytään tärkeimpiin toiminnallisuuksiin hieman syvemmin. Ohjeiden pääpaino on tavallisen käyttäjän kannalta peruskäytössä: sivuston sisällön kirjoittamisessa ja muokkaamisessa, kuvien ja muun median lisäämisessä sivuille, linkkien hallinnassa, ynnä muussa peruskäytössä. Edistyneemmille käyttäjille tarjoamme viitteitä ulkopuolisiin palveluihin ja ohjeisiin, joista tärkeimpänä mainittakoon jo nyt WordPress -alustan omat sivut, www.wordpress.org.

WordPressin erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja kannattaa kokeilla rohkeasti! Jos käytössäsi on peruspaketti, et voi rikkoa sivujasi vahingossa niin pahasti, ettei niitä saataisi takaisin toimintakuntoon. Varsinaiset kokeilut kannattaa silti tehdä ennen varsinaisen sisällön lisäämistä, ettet vahingossa menetä jo luomaasi sisältöä.

Ohjeet on kirjoitettu siten, että käyttäjä voi lukea ohjeita samalla kun tutustuu järjestelmään ja esimerkiksi kirjoittaa järjestelmään uutta sisältöä. On kuitenkin suositeltavaa selailla ohjeteksti kertaalleen läpi ennen sivujen päivittämistyöhön ryhtymistä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin muistaa varata aikaa sivujen päivittämiseen: kaikki ei varmasti mene ensimmäisellä kerralla kuten haluaisi. Huolellinen opiskelu johtaa kuitenkin yleensä hyviin tuloksiin tuloksen.

Ohjeita kehitetään ajan myötä kaikenlaista palautetta sekä kysymyksiä otetaan vastaan mieluusti. Parannusehdotukset voi lähettää tämän sivuston tukilomakkeella. Ohjeiden päivitystä koordinoi WWW-ylläpitäjä Ville Heimonen (ville.heimonen@vihreat.fi), mutta pyrimme tuottamaan sisältöjä myös yhteisöllisesti. Otammekin siis ilolla vastaan kaikki kommentit, toiveet ja käyttäjien toimesta tehdyt ohjetekstit vastaan!

Share This